Vyhodnocení Celostátního finále - kategorie ZŠ02

1
Vyberte pravdivé tvrzení:
2
Na kterém obrázku vidíme kostel, v němž je pochován otec Karla IV.?
3
Jaký je rozdíl zeměpisných délek mezi městy Vancouver a Luanda?
4
ROZSTŘELOVÁ OTÁZKA: Napište co nejpřesněji nadmořskou výšku místa na obrázku. (napište pouze číslo)

Správná odpověď:
Tato odpověď je vyhodnocena pouze v případě rovnosti bodů.

5
Který z následujících grafů zobrazuje nejtypičtější funkci poptávky?
6
Která země má ve svém státním znaku srp a kladivo?
7
Na kterém obrázku vidíme současného předsedu české parlamentní strany?
8
Který stát jsme mohli najít na mapě Evropy v období, kdy v Českých zemích vládl František Josef I.?
9
Ze které světové strany byla pořízena tato fotografie?
10
Dá se předpokládat, že bude pršet, když:
11
Která z uvedených variant je zcela zásadní podmínkou při vzniku útvarů na obrázku?
12
Kdo v této místnosti zasedá k jednáním?
13
Z nabízených variant vyberte tu, v níž je zobrazen stejný objekt jako v rámečku.
14
Vyberte NEPRAVDIVÉ tvrzení o člověku s rodným číslem 725323/0699.
15
Vyberte pravdivé tvrzení:
16
Která literární postava má přímou spojitost s tímto místem?
17
Představte si, že vytváříte model Země a Měsíce. Použijete míček o průměru 12 cm jako Zemi a míček o průměru 3 cm pro Měsíc. Jak daleko od povrchu míčku představujícího Zemi umístíte Měsíc, aby model odpovídal skutečné vzdálenosti?
18
V následujícím grafickém vyobrazení evropských integrací je zaslepeno několik názvů států. Na pozici označené hvězdičkou má být zobrazen stát:
19
Která z následujících staveb byla postavena nejdříve?
20
Co se smí na území chráněné krajinné oblasti?
21
Ze které turistické destinace je možné pozorovat romantické západy slunce nad hladinou moře/oceánu?
22
Za 10 sekund po zahřmění hromu byl vidět blesk. Které z následujících tvrzení je pravdivé?
23
Vyberte pravdivé tvrzení:
24
Mezi fyzicko-geografické faktory ovlivňující rozmístění, typ a intenzitu zemědělské výroby patří klima, půdy a reliéf. Určete, které z následujících tvrzení je pravdivé:
25
Které trase odpovídá výškový profil na obrázku? Profil není délkově ve stejném měřítku jako mapa.
26
Z následujícího grafu lze vyčíst, že:
27
Z mapy znečištění vodních toků lze vyčíst, že:
28
Na mapě měřítka 1:250 000 je znázorněna 6 cm dlouhá cesta. Jak dlouhá je ve skutečnosti?
29
Jirka se narodil 27. 2. 2020 v 11.40, Pavel se narodil 1. 3. 2020 v 17.10. O kolik hodin je Pavel mladší než Jirka?
30
Které zeměpisné souřadnice odpovídají místu, v němž byl letos pořízen tento obrázek?
31
Kolik postav čítá toto sousoší? Napište pouze číslo.

Správná odpověď:
82

32
Z následující mapy lze vyčíst:
33
Z údajů v tabulce rozhodněte, který z pobytů bez dopravy je nejvýhodnější. Výhodnost vyplývá z porovnání ceny a délky pobytu.
34
Který z následujících států má hustotu zalidnění, míru urbanizace i celkovou HDP vyšší než Francie?
35
Hustota zalidnění udává, kolik osob žije na 1 km2 území. Vypočítejte hustotu zalidnění území zobrazeného na obrázku.
36
Pro které africké město platí následující charakteristika typického počasí na konci června? Skoro zataženo, se slabým deštěm, průměrné teploty: min. 9˚C a max. 15˚C. Vlhkost vzduchu mezi 80 až 100 %.